Na podlagi večletnih akademskih in praktičnih izkušenj organiziramo vsebinsko najbolj popolna in tehnično najbolj prilagojena izobraževanja za različne skupine uporabnikov:

- zaposlene na sodiščih, tožilstvih, policiji, vojski in drugih nadzornih in regulatornih organih,

- odvetniške pisarne in detektive,

- druge pravne in fizične osebe.

 

Izobraževanja so prilagojena predznanju in delovnemu področju oz. potrebam slušateljev. Organiziramo jih na željo naročnika, oziroma jih ob opaženem večjem interesu, organiziramo sami.