Janko Šavnik je dodiplomski študij informatike v organizaciji in managementu na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, ob delu kriminalista na policijski postaji, zaključil leta 2004, nato pa je še istega leta začel s specialističnim podiplomskim študijem informacijske varnosti na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani, ki ga je leta 2006 zaključil z nalogo z naslovom Principi, metodologija in orodja računalniške forenzike s praktičnim primerom.

 

V času od 2004 do 2008 je kot kriminalistični inšpektor izvajal računalniško forenziko in preiskoval računalniško kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana, nato je bil kot varnostni inženir za IT zaposlen v družbi Merkur, d.d. v Naklem, od 2009 dalje pa je upravitelj varovanja informacij v Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d. v Ljubljani. Opravljen ima izpit za notranjega presojevalca za varnostni standard ISO/IEC 27001. Janko Šavnik je zapriseženi sodni izvedenec za področji informacijske varnosti in računalniške forenzike ter imetnik certifikata CCE - Certified Computer Examiner, ki ga podeljuje ISFCE.

 

Napisal je že več kot 40 člankov na temo informacijske varnosti, na različnih konferencah in fakultetah pa je izvedel tudi več kot 10 predavanj na temo informacijske varnoti in forenzike IT. Kot strokovnjak za to področje je sodeloval pri projektih na temo računalniške forenzike in informacijske varnosti.