Marko Potokar je končal dodiplomski študij informatike in magistrski študij informacijsko upravljalskih ved, smer operacijske raziskave.

 

Praktična znanja na področju informatike in računalništva si je od leta 1988 nabiral v  podjetjih transportne, finančne, informacijske in trgovske stroke kot računalniški operater, sistemski inženir, razvijalec računalniških aplikacij, vodja razvoja, vodja produkcije in vodja klicnega centra. Z delovanjem na področju varovanja informacij in osebnih podatkov je pričel leta 2004 kot varnostni inženir informacijske zaščite, vodja službe za upravljanje tveganj in vodja informacijske varnosti, na področju varovanja informacij, osebnih podatkov, ljudi in premoženja pa je deloval v letih 2010/11 kot vodja korporativne varnostne službe. Trenutno je zaposlen pri Informacijskem pooblaščencu kot državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov.

 

Med drugim je vodil in sodeloval v projektih vzpostavitve sistema vodenja varovanja informacij po standardu ISO/IEC 27001, neprekinjenosti poslovanja po standardu BS 25999, uvedbi revizijske sledi, doseganju skladnosti z ZVOP-1, uvedbi sistema upravljanja operativnih tveganj in doseganja skladnosti s standardom s področja varnosti kartičnega poslovanja.

 

Je avtor več prispevkov s področja varovanja informacij  in operacijskih raziskav ter predavatelj na konferencah. Opravljen ima izpit za notranjega presojevalca za varnostni standard ISO/IEC 27001.