Z namenom zagotavljanja etične in kvalitetne forenzike informacijskih tehnologij, odkrivanja novih možnosti in povečanja informacijske varnosti se Inštitut za forenziko informacijskih tehnologij ukvarja z naslednjimi raziskovalnimi področji:

 

1. Raziskave in razvoj na področju forenzičnih in protiforenzičnih tehnik in postopkov
V okviru te dejavnosti se Inštitut za forenziko informacijskih tehnologij ukvarja z raziskavami, razvojem in implementacijo naslednjih tehnik in postopkov:

- forenzično zajemanje podatkov;
- forenzična analiza podatkov;
- varno uničevanje podatkov;
- šifriranje podatkovnih nosilcev;
- šifriranje omrežnih povezav;
- preučevanje in nadgradnja forenzičnih standardov in metodologij;
- preučevanje in nadgradnja forenzičnih postopkov;
- preučevanje in širjenje vloge forenzike informacijskih tehnologij v varnostnih standardih, priporočilih in dobrih praksah;
- preučevanje in širjenje vloge forenzike informacijskih tehnologij v odzivih na varnostne dogodke;
- preučevanje in širjenje vloge forenzike v procesu načrtovanja neprekinjenega poslovanja (BCP) in načrtovanju poslovanja ob katastrofi (DRP);
- preučevanje varnosti brezgotovinskega poslovanja (plačilne kartice, oddaljeni nakupi, e-bančništvo);
- izdelava in posodabljanje standardnih forenzičnih postopkov (SOP);
- preučevanje, primerjava in razvoj različnih strojnih in programskih forenzičnih orodij;
- preučevanje neobstojnih podatkov in načinov za njihovo zavarovanje;
- preučevanje postopkov za zagotavljanje integritete podatkov;
- omrežna forenzika (vključno z brezžičnimi omrežji);
- forenzika GSM, PDA in podobnih naprav ter SIM kartic;
- preučevanje strojnih naprav s forenzičnega vidika in
- izdelava varnostnih kopij in zanesljivo arhiviranje podatkov.

 

2. Spremljanje novosti na področju informacijske varnosti in računalniške forenzike
Sodelavci Inštituta za forenziko informacijskih tehnologij aktivno sledimo novostim na področju informacijskih napadov in zagotavljanju informacijske varnosti. To vključuje tako tehnični, kot tudi družbeni in pravni vidik zagotavljanja informacijske varnosti in obrambe pred informacijskimi napadi. Novosti na področju računalniške forenzike spremljamo neprestano in jih tudi implementiramo v procese.


3. Spremljanje področne zakonodaje
Sodelavci Inštituta za forenziko informacijskih tehnologij aktivno spremljamo zakonodajo iz področja varstva zasebnosti, varstva osebnih, tajnih in drugih podatkov ter kazensko zakonodajo povezano z računalniško kriminaliteto. Sodelavci Inštituta za forenziko informacijskih tehnologij smo usposobljeni za pripravo strokovno utemeljenih pravnih mnenj in pravno svetovanje na omenjenih področjih.