Strokovni svet ifIT sprejema vsebinski del letnega programa dela, obravnava vprašanja povezana s strokovnim delom zavoda in sprejema načrt dela ifIT.
 
Člani strokovnega sveta ifIT so med najvidnejšimi slovenskimi strokovnjaki na svojem področju:
 

  1. dr. Igor Belič - predsednik strokovnega sveta
  2. dr. Matej Kovačič
  3. dr. Aleksander Šinigoj
  4. mag. Marko Potokar
  5. Janko Šavnik, spec.
  6. Janez Golja
  7. Gorazd Božič