Svet ifIT poleg splošnih nalog povezanih z vodenjem inštituta sprejema še načrt razvoja, letni program dela, finančni načrt in letno poročilo o delovanju zavoda, prav tako pa tesno sodeluje s strokovnim svetom ifIT.

 

Svet ifIT je trenutno sestavljen iz štirih članov:

  1. mag. Uroš Škufca, predsednik sveta
  2. Ivan Bohnec
  3. mag. Tadej Stergar
  4. Janko Šavnik, spec.