Spoštovana obiskovalka, cenjeni obiskovalec!

 

Danes si dejansko ne predstavljamo več življenja brez računalnika in interneta. Večina poslovnih, kot tudi privatnih, aktivnosti poteka preko najrazličnejših digitalnih medijev, zaradi česar se dnevno ustvarja, uporablja in prenaša ogromna količina digitalnih podatkov. Z naraščajočo uporabo se veča tudi število različnih neavtoriziranih posegov in drugih oblik nelegalnih ravnanj, katere lahko opredelimo kot varnostne dogodke.

 

Z namenom učinkovitejšega preiskovanja tovrstnih ravnanj je bil 10. 7. 2008 ustanovljen Inštitut za forenziko informacijskih tehnologij, katerega primarni namen je:

- ustvarjanje oz. uveljavljanje minimalnih standardiziranih forenzičnih postopkov,
- svetovanje, izobraževanje in usposabljanje na področju forenzike informacijskih tehnologij,
- svetovanje, izobraževanje in usposabljanje na področju preventive pred najrazličnejšimi neavtoriziranimi posegi oz. varnostnimi dogodki,
- svetovanje v primerih že izvedenih varnostnih dogodkov, kot tudi svetovanje pri sanaciji posledic le-teh,
- raziskovalno delo na področju informacijske tehnologije predvsem v obliki uvajanja novih metod in oblik dela, preizkušanja različnih forenzičnih naprav, programske opreme in drugo. 

 

Poleg navedenih nalog inštitut nudi še nekatere druge storitve, kot so pomoč pri zasegu in forenzični obdelavi podatkov, izdelava strokovnih in izvedeniških mnenj itn.

 

Naša vizija je vzpostaviti strokovno ekipo sodelavcev, ki s svojim znanjem in kakovostnimi storitvami uspešno obvladujejo izzive na področju forenzike informacijskih tehnologij in informacijske varnosti tako za javni kot za zasebni sektor. Dolgoročna vizija je vzpostavitev forenzičnega laboratorija za forenziko informacijskih tehnologij in drugih vrst forenzike. Ves čas pa si bomo prizadevali za uspešno in intenzivno sodelovanje z drugimi raziskovalnimi ustanovami.

 

mag. Tadej Stergar

 

direktor