ZDA:

Praksa v ZDA glede forenzičnega pregleda vsebine diska se spreminja (Združene države v. Carey, 172 F.3d 1268, 1273-75 (10th Cir. 1999), Združene države v. Walser, 275 F.3d 981 (10th Cir. 2001))

Eno glavnih vprašanj pravne prakse v ZDA v zvezi z znanim Četrtim amandmajem ameriške ustave (pravica do zasebnosti) na področju informatike je, ali lahko posameznik utemeljeno pričakuje zasebnost glede vsebine podatkov na svojem računalniku. V primeru da je odgovor pozitiven, mora država pred posegom vanj pridobiti ustrezen nalog za preiskavo. Sodišča v ZDA so ob trčenju na navedeno vprašanje vsebino podatkovnega medija (trdi ali gibki disk, CD oziroma USB ključ), praviloma enačila z zaprtim prostorom. Ko je nalog enkrat odobren, je mogoče preiskati celoten zaprt prostor in zoper obtoženega uporabiti vse dokaze v zvezi s kaznivimi dejanji, ki jih organi pri tem odkrijejo.

Če je praksa sodišč v ZDA relativno enotna glede celotnega diska, pa so sodišča odločala različno, ko gre za uporabo analogije zaprtega prostora na nivoju posamezne datoteke. V nekaj primerih je sodišče odločilo, da je disk z več datotekami en zaprt prostor.

Nasprotno stališče pa je ameriška sodna praksa zavzela v primeru Združene države v. Carey, 172 F.3d 1268, 1273-75 (10th Cir. 1999), v katerem je sodišče odločilo, da je preiskovalec presegel pooblastila naloga za preiskavo, ki se je nanašalo na iskanje dokazov na disku v zvezi s prodajo drog s tem, ko je opustil navedeno iskanje in več kot pet ur preiskoval datoteke na disku s sugestivnimi imeni, ki so kazala na otroško pornografijo. Dokazov v zvezi s prodajo drog preiskovalec ni našel, obtoženec pa je bil v končni fazi namesto prodaje drog osumljen otroške pornografije. Obtoženec je predlagal izločitev najdenih dokazov, ker niso v povezavi s pridobljenim nalogom, čemur je sodišče ugodilo. Sodišče je pojasnilo, da lahko računalniki vsebujejo veliko različnih informacij, ki so v zvezi z različnimi aspekti življenja, kar ustvarja večje možnosti za zlorabe zasebnosti. Preiskovalcu bi moralo biti ob odprtju prve datoteke s sugestivno vsebino nemudoma jasno, da tudi ostale datoteke s podobno sugestivnim naslovom ne vsebujejo podatkov, povezanih s prodajo drog.

Drugače je sodišče odločilov primeru United States v. Walser, 275 F.3d 981 (10th Cir. 2001), v katerem je preiskovalec pridobil nalog za preiskavo računalnika v zvezi s prodajo drog, pri čemer pa je, takoj ko je naletel na prvo datoteko, ki je kazala na otroško pornografijo, pridobil nov nalog za preiskavo v zvezi z otroško pornografijo. Sodišče je v nasprotju s prvo opisanim primerom dovolilo uporabo dokazov, pridobljenih na podlagi drugega naloga za preiskavo, zoper obtoženega.

Kot lahko vidimo je praksa sodišč v ZDA bistveno drugačna od slovenske prakse, pri kateri lahko preiskovalci v primeru naloga za preiskavo ob preiskavi zaprtega prostora zasežejo in uporabijo kot dokaz tudi druge stvari z zvezi z drugimi kaznivimi dejanji.

Avtor: mag. Uroš Škufca